Natalia S. Kuznetsova

Full Doctor in Law, Professor, National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ukraine

Народилася 4 квітня 1954 р. у м. Дніпродзержинськ. 

Працівник вищої школи, український правознавець, доктор юридичних наук — 1993, професор — 1997, академік Академії правових наук України — 2000, почесний працівник народної освіти, 2007 — заслужений діяч науки і техніки. Почесний доктор Національної академії наук України — 2009, нагороджена Премією імені Ярослава Мудрого — 2011.

Член НАЗЯВО з 27 липня 2016 року.

Походить із сім'ї службовців; 1978 року закінчила Київський університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет. На формування її як спеціаліста справили вплив Геннадій та Юрій Матвєєви.

Працювала претензіоністом, юрисконсультом, з 1984 року — викладач Київського університету.

1997 — член Міжнародної асоціації юристів (International Bar Association).

Її наукові дослідження стосуються цивільного, підприємницького та міжнародного права. Є авторкою більше 110 наукових праць та 5 підручників.

1996 року брала участь у підготовці проекту Цивільного кодексу України, згодом — у підготовці Закону України «Про акціонерні товариства», пакету законів про приватизацію.

Академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук, з 1993 — завідувачка катедри цивільного права Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Віце-президент юридичної фірми «Салком», у 2010 припинила партнерство, віддавши перевагу викладацькій праці. Входить до складу консультативно-експертної ради Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, заступник голови Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України.

З 2012 року — в складі Конституційної асамблеї.

Очолює Спеціалізовану Вчену раду по захисту докторських дисертацій Київського університету ім. Шевченка, член Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

Член Акредитаційної комісії України.