Головний редактор

д-р юрид. наук, професор, Національна академія правових наук України, Україна

Заступники головного редактора

д-р юрид. наук, доцент, Сумський державний університет, Україна

Члени редакційної колегії

д-р філософії, доцент, Університет імені Джелал Байара, Туреччина

д-р юрид. наук, професор, Університет ім. Я.А. Коменського, Словаччина

канд. наук в області миру і розвитку, заступник Міністра оборони Республіки Македонії, Республіка Македонія

канд. юрид. наук, доцент, Сумський державний університет, Україна

канд. наук у сфері «Дипломатія та міжнародні відносини у Європейському Союзі», викладач, Університет Александра Моіссі, Албанія

канд. політ. наук, викладач, Державний університет Тетово, Республіка Македонія

д-р юрид. наук, професор, Варненський вільний університет, Республіка Болгарія

д-р філософії, професор, Університет Фоджа, Італія

д-р юрид. наук, професор, Сумський державний університет, Україна 

д-р юрид. наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна; доктор філософії, Велика Британія 

д-р юрид. наук, професор, Сумський державний університет, Україна

д-р юрид. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

д-р юрид. наук, професор, Національний університет біоресурсів та природокористування України, Україна

д-р юрид. наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

д-р юрид. наук, професор, Київський університет туризму, економіки і права, Україна

канд. юрид. наук, доцент, Київський університет туризму, економіки і права, Україна

д-р філософії, доцент, Карагандинський університет Казпотребсоюзу, Республіка Казахстан

д-р юрид. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університету ім. Абая, Республіка Казахстан

д-р юрид. наук, професор, Казахський Національний педагогічний університету ім. Абая, Республіка Казахстан

д-р юрид. наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

д-р юрид. наук, доцент, Хмельницький інститут регіонального управління та права, Україна

канд. юрид. наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

д-р юрид. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

канд. юрид. наук, доцент, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

канд. юрид. наук, доцент, Національна академія внутрішніх справ, Україна