ISSN: 2519-2353 (Print)

Цілі та проблематика. Журнал «Правові горизонти» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань сучасної юридичної науки. Основними програмними завданнями «Правових горизонтів» є: публікація результатів наукових досліджень із розширення і модернізації наукових досліджень у галузі юридичної науки, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань і передового досвіду у галузі права, удосконалення методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція української юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальності 081 – Право.

Засновники видання: Сумський державний університет, ТОВ «Наукова установа «Правові горизонти».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: № 22248-12148ПР.

Рік заснування: 2008.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Заступники головного редактора: Юрій Віталійович Гаруст,

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені із Італії, Туреччини, Білорусі, Македонії, Албанії, Болгарії та Словаччини. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Індексація. Журнал «Правові горизонти» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref logo
Електронний архів СумДУ
Електронний архів СумДУ logo